Jdi na obsah Jdi na menu

ZAKLADOVÉ DESKY-ZEMNÍ PRÁCE

Základová deska je skutečným základem pro každý RD. Svěřte zhotovení základové desky skutečným profesionálům.

 

1) STANDARD - cena realizace

od 2 000,- Kč/m2                                                

Zemní práce-mechanizace

 • Skrývka ornice a její uložení na parcele
 • Vyhloubení základových pasů,   přesun a uložení vytěžené zeminy na parcele
 • příprava palet ztraceného bednění
 • Rozvoz materiálu - 
 • práce -materiál pod základovou desku
 • příprava vnějších stěn základu pro montáž tepelné izolace
 • příprava prostupů pro přípojky
 • hrubé úklidové práce po staveništi
 • Rozvoz zeminy okolo domu dle potřeby
 • Hrubé terénní úpravy okolo domu
 • Doprava

Manuální práce

 • Rozměření a vyznačení základových pasů
 • Vyčištění základové spáry po práci strojem
 • Vytýčení lomových bodů geodetem
 •  podsyp pod základy a jeho zhutnění
 • Betonáž základové rýhy na úroveň potřebnou pro osazení ztraceného bednění
 • Zhotovení stěn základů nad terén ze ztraceného bednění a jejich betonáž
 • Uložení zemnícího pásu a zhotovení prostupů pro přípojky
 • Zhotovení vodorovné kanalizace a prostupů nad základovou desku
 • Zhotovení a uložení ocelové výztuže stěn základů dle PD
 • Zhutnění materiálu pod základovou desku po vrstvách max.20cm
 • Uložení kari sítí do základové desky
 • Betonáž základové desky
 • Zhotovení tepelné izolace obvodových stěn základových pasů dle PD
 • Přesuny hmot
 • Materiál
 • Beton třídy dle projektové dokumentace
 • Recyklát štěrkový nebo obdobný mat. pod základovou desku
 • Zemnící pásek
 • KG trubky pro ležatou kanalizaci
 • Chráničky na prostupy ing. sítí
 • Kari sítě
 • Bloky ztraceného bednění
 • Ocelové pruty
 • Řezivo, prkna
 • Extrudovaný polystyren
 • Další drobný materiál pro realizaci
 • Přesuny hmot
 

Příspěvky

Základová deska

16. 9. 2015

 
Celý příspěvek